Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014
Ngày cập nhật 21/02/2014

Sáng ngày 22/01/2014, tại Hội trường Sở Y tế Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014

Trong năm 2013 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đại hội XIII Công đoàn Tỉnh, đại hội XII Công đoàn Y tế Việt Nam và Đại hội VI Công đoàn ngành Y tế tỉnh và là năm chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Ban Bí thư Trung Ương và Kết luận 43-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung Ương, Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Y tế và Kế hoạch số 18-KH/TU của Tỉnh ủy về củng cố và hoàn thiện mạng lưới Y tế cơ sở; trong bối cảnh chung cả nước còn chịu ảnh hưởng của tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường tăng giảm liên tục. Tình hình thời tiết, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước và tỉnh ta. Ngành Y tế đã tích cực đề ra các biện pháp để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh sốt xuất huyết, cúm A(H5N1), (H7N9) ... và nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó Ngành tiếp tục triển khai công tác khám chữa bệnh cho nhân dân theo Luật Bảo hiểm Y tế, diện người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu quả, đồng thời tiếp tục triển khai sắp xếp bộ máy cho đơn vị, nhất là ổn định hoạt động của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa mới đưa vào hoạt động; cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đã duy trì và phát huy thành quả đạt được trong những năm qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành năm 2013; hoạt động trong 25 CĐCS gồm 22 CĐCS thuộc khối HCSN và 03 CĐCS thuộc khối SXKD; hầu hết đều có việc làm ổn định, điều kiện và môi trường làm việc được đảm bảo, tiền lương ổn định, mọi người đều được thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhà nước, an tâm công tác.
 


Đồng chí Nguyễn Dung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tham gia phát biểu hội nghị


Một số nội dung hoạt động chính của Công đoàn ngành trong năm 2013 đã triển khai có đạt kết quả tốt là: tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và các hoạt động xã hội khác; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ; công tác nữ công; công tác chỉ đạo phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.
Đánh giá chung dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế, LĐLĐ Tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam và sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị, phong trào hoạt động của Công đoàn Ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tốt; động viên được CBCC của Ngành thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn năm 2013, làm tốt công tác Y tế dự phòng trên địa bàn; phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua và tạo ra được không khí thi đua sôi trong toàn thể CBCNVC-LĐ để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày truyền thống của ngành 27/2; động viên CBCNVC-LĐ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương Y như từ mẫu”, thực hiện 12 điều Y đức và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng được nhiều bệnh viện đạt loại tốt; phát triển được 80 đoàn viên Công đoàn mới; duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp Công đoàn các cấp, chế độ giao ban với LĐLĐ Tỉnh.
Bên cạnh đó vẫn cón những tồn tại là một số CĐCS chưa duy trì sinh hoạt định kỳ; BCHCĐCS điều hành hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hiệu quả chưa cao, một số CĐCS chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể của Ủy ban KTCĐ; chế độ báo cáo của CĐCS chưa đầy đủ và chưa đúng hạn.


 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nở - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Thừa Thiên Huế trao giấy công nhận cho các CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc năm 2013


Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
Năm 2014, theo dự báo kinh tế của đất nước, của tỉnh có nhiều khả năng hồi phục, tuy nhiên tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đồng thời tiếp tục thực hiện “năm đô thị” phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cũng là năm giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014).
Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Y tế Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngành và chương trình hoạt động của Ngành. Hoạt động Công đoàn Y tế năm 2014 tập trung các vấn đề sau:
1. Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và các hoạt động xã hội khác.
- Tiếp tục tham gia xây dựng, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, đặc biệt Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật lao động (sửa đổi), tiếp tục tham gia đầy đủ các hội đồng của Ngành, chỉ đạo 100% đơn vị tổ chức hội nghị công chức và đăng ký thực hiện thi đua, 100% được nghe phổ biến các chủ trương chính sách liên quan đến Y tế.
- Phối hợp chính quyền chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC-LĐ.
- Giám sát và tham mưu chính quyền tổ chức nghỉ dưỡng và khám sức khỏe cho cán bộ đoàn viên. Tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16
- Tiếp tục vận động đóng các quỹ nhân đạo từ thiện: quỹ tương trợ tình nghĩa, quỹ giúp cán bộ bị bệnh nặng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ mái ấm Công đoàn ....
- Tiếp tục phối hợp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là thuốc”.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao: tham gia văn nghệ, TDTT do cấp trên tổ chức; tổ chức giải Liên hoan ngành y tế TT Huế lần thứ VIII nhân 27/2/2014; tổ chức các hoạt động nhân ngày 8/3 và 28/6; tổ chức phát thưởng cho các cháu 1/6; tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
2. Giáo dục tư tưởng chính trị
Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức tuyên truyền và tham gia các hoạt động trong cán bộ đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Vận động 100% cán bộ ngành Y tế sống và làm theo pháp luật, duy trì hoạt động “ngày pháp luật”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyền đề 2014, nâng cao Y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng cơ sở Y tế không thuốc lá....
3. Tổ chức các phong trào thi đua
    - Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Đẩy mạnh phong trào tự học tự rèn mọi mặt trong CBCC-LĐ. Vận động đoàn viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
    - Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: phấn đấu trên 85 % các chị đạt Phụ nữ hai giỏi.
    - Phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: 100% đơn vị đăng ký.
    - Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ Y tế: phấn đấu trên 90% đạt cơ quan văn hoá .
    - Phong trào xây dựng Bệnh viện đạt loại tốt, phấn đấu nhiều bệnh viện đạt mức cao ở các tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.
    - Phong trào xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá: 100% đăng ký .
    - Phong trào hiến máu tình nguyện: phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao.
4. Hoạt động của UBKT Công đoàn
- Chuẩn bị phối hợp chương trình kiểm tra của LĐLĐ Tỉnh.
- Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra của UBKT Công đoàn Ngành đối với các CĐCS trực thuộc.
5. Hoạt động nữ công
- Tiếp tục truyên truyền sâu rộng, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và các TNXH trong nữ CBVC-LĐ.
- Tiếp tục duy trì phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các hoạt động ngày 8/3, 28/6 và 20/10.
6. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đảng
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và đánh giá xếp loại CĐCS theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiếp tục tập huấn bồi dưỡng nghịệp vụ cho cán bộ CĐ.
- Tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của các cấp Công đoàn và triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngành, Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Tỉnh, Nghị quyết XII Công đoàn y tế Việt Nam và Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
- Phấn đấu xây dựng 100% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
- Phấn đấu giới thiệu 15-20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 374