Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Chỉ đạo tuyến
       Nhằm đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động của Chương trình Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng – Chương trình mục tiêu y tế dân số, ngày 20/01/2021, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết hoạt động Mạng lưới chuyên khoa Tâm thần năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Bác sĩ, Dược sĩ, kế toán tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cùng cán bộ phụ trách chương trình của các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
        Thực hiện Kế  hoạch số 38/KH-BVTTH ngày 14/2/2019 của Bệnh viện Tâm thần Huế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động trong Chương trình Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần cộng đồng và Trẻ em, ngày 21/5/2019 Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức lớp tập huấn Nâng cao kiến thức và kỹ năng triển khai các hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cho các cán bộ chuyên trách tuyến huyện, tuyến xã.
     Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chương trình Mục tiêu y tế dân số. Chiều ngày 10/05/2019, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban mạng lưới chuyên khoa đợt I năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Bác sĩ, Dược sĩ tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cùng cán bộ phụ trách chương trình của 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.  
Sáng ngày 11/01/2019, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. Tham dự hội nghị có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Bác sĩ, Dược sĩ tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cùng cán bộ chuyên trách chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng của 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.   
     Ngày 27/03/2018, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã, phường quản lý bệnh nhân trầm cảm năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ths Bs Bùi Minh Bảo - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, đại diện lãnh đạo TTYT TP Huế, TTYT thị xã Hương Thủy, các thư ký chương trình của 4 huyện, thị xã, thành phố, các Trưởng trạm y tế, các đồng chí là Trưởng ban Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu 15 xã, phường triển khai xây dựng xã, phường trầm cảm năm 2018 và các bác sĩ, dược sĩ, đại diện phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Tâm thần Huế.  
     Nhằm đẩy mạnh việc phòng chống và cải thiện sức khỏe tâm thần cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 02 ngày 26 và 27/12/2017, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo về Chương trình mục tiêu Quốc gia Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và Trẻ em. Tham dự và chỉ đạo buổi tập huấn có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, các bác sĩ, dược sĩ tham gia vào Dự án và toàn thể các y bác sĩ ở các trạm y tế xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. 
     Chiều ngày 05/05/2017, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức giao ban sơ kết mạng lưới chuyên khoa Tâm thần  quý I năm 2017. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Bác sĩ, Dược sĩ tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cùng cán bộ thư ký chương trình của 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
          Chiều ngày 18/01/2017, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Tổng kết hoạt động mạng lưới chuyên khoa Tâm thần năm 2016. Tham dự hội nghị có Ths. Bs. Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Bác sĩ, Dược sĩ tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cùng cán bộ thư ký chương trình của 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.   
          Nhằm đẩy mạnh việc phòng chống và cải thiện sức khỏe tâm thần cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân và an sinh xã hội, trong 02 ngày 17 và 18/01/2017, Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức 02 lớp tập huấn đào tạo về Chương trình mục tiêu Quốc gia Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và Trẻ em.       
           Bệnh viện tâm thần là cơ quan tham mưu giúp Sở y tế Thừa Thiên Huế về tổ chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện tốt việc chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật quản lý cũng như làm tốt công tác theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành tâm thần của tuyến cơ sở, trong các ngày 23, 26, 30 và 31/8/2016 Bệnh viện Tâm thần Huế phối hợp với Trung tâm y tế (TTYT) huyện Phú Lộc, TTYT thị xã Hương Trà, TTYT huyện Phong Điền và TTYT thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn, đào tạo lại về một số kiến thức cơ bản về bệnh tật chuyên khoa và cách thức thu thập, tổng hợp, báo cáo cho tuyến xã, huyện. Đây là 4 TTYT huyện, thị xã nằm trong kế hoạch tập huấn, đào tạo lại cho cán bộ chuyên khoa tuyến huyện, xã trong năm 2016.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 840.279
Truy câp hiện tại 174