Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015 của Bệnh viện Tâm thần Huế theo Bộ tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế
Ngày cập nhật 01/09/2016

       Ngày 02/12/2015, Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Tâm thần đã tiến hành tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng Bộ Y tế ban hành có điều chỉnh. Sau quá trình kiểm tra, bệnh viện đã tự đánh giá được những ưu khuyết điểm cần cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng đáp ứng yêu cầu điều trị và chăm sóc cho người bệnh.

        Nội dung làm việc dựa trên bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT  ngày 03 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bệnh viện Tâm thần Huế do Đoàn Sở Y tế năm 2015 như sau:

        1.  Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu chí theo các mức, tỷ lệ các mức:

                 -  Số lượng tiêu chí đánh giá: 78 tiêu chí/83 tiêu chí.

                 -  Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:  260 điểm

                 -   Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,33 điểm 

                  Theo kết quả điểm đánh giá của Đoàn Sở Y tế năm 2015, Bệnh viện xếp thứ 2 trong các đơn vị bệnh viện đa khoa và chuyên khoa toàn tỉnh.

       2.     Số lượng tiêu chí không áp dụng; mã và tên tiêu chí; lý do không áp dụng: 04, mã: A4.4 , E1.1, E1.2, E1.3, E1.4; tên tiêu chí:

                -   Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế. Lý do đơn vị chưa thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế;

                -    Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh;

                -    Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa;

                -    Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh;

                -    Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF.

         3.  Đánh giá chung về cải tiến chất lượng bệnh viện của Đoàn kiểm tra:

          Lãnh đạo bệnh viện đã xây dựng tốt kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Bệnh được xây dựng mới, môi trường cảnh quang khang trang sạch đẹp. Các khoa phòng được bố trí một cách khoa học, thuận lợi cho công tác thu dung điều trị. Trong năm 2015, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn không ngừng được nâng cao.

         3.1. Về ưu điểm bệnh viện

          - Về công tác hướng đến người bệnh:

             + Người bệnh được khám và điều trị trong khoa phòng gọn gàng, sạch sẽ.

             + Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể, cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

             + Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

             + Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt.

          - Về công tác phát triển nguồn nhân lực bệnh viện:

             + Bệnh viện có tiến hành đánh giá việc triển khai nâng cao thái độ ứng xử, giao tiếp, y đức theo định kỳ và có báo cáo về hình thức/phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá.

             + Bệnh viện xây dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

          - Về hoạt động chuyên môn:

             + Hồ sơ bệnh án được thực hiện theo đúng quy chế.

             + Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện tốt.

             + Xây dựng khá đầy đủ các phác đồ theo chuẩn Bộ Y tế.

          - Về hoạt động cải tiến chất lượng:

             +  Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng kế hoạch…

        3.2. Một số tồn tại

          - Về công tác hướng đến người bệnh:

            + Bệnh viện chưa có đường dành cho xe lăn đi lên khu vực xét nghiệm (tầng 2).

          - Về công tác phát triển nguồn nhân lực bệnh viện:

             + Bệnh viện cần chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện, chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

          - Về hoạt động chuyên môn:

             + Một số bệnh án chưa dán biên bản hội chẩn dinh dưỡng đối với những bệnh nhân có yêu cầu hội chẩn dinh dưỡng, cần nâng cao chất lượng công tác bình bệnh án;

             + Cần tăng cường công tác hướng dẫn, giáo dục sức khỏe phù hợp với cho người bệnh sau khi ra viện.

         Với thực tế hiện tại của đơn vị Đoàn đã đề xuất một số vấn đề cần ưu tiên cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động như:

            - Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực bệnh viện đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận trong kế hoạch 5 năm.

            - Tăng cường thực hiện hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện và giám sát đo lường để cải tiến hơn nữa chất lượng bệnh viện

        Trước những đề xuất của đoàn kiểm tra, lãnh đạo Bệnh viện tiếp thu và sẽ có các giải pháp khắc phục những điểm yếu và tồn tại mà đoàn đã nêu, phấn đấu đưa các tiêu chí ngày càng đạt mức độ cao hơn cũng như không ngừng nâng cao chất lượng của bệnh viện. 

Tin, bài: Lê Đình Thống

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 335