Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Cơ cấu tổ chức
Ngày cập nhật 26/03/2014

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN

 

Sơ đồ tổ chức Bệnh viện Tâm thần Huế 

 

Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần Huế

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

* Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Huế gồm có: 

- 01 Giám đốc: ThS. BS. Bùi Minh Bảo

- 01 Phó Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Ngọc Thượt

* Các phòng chức năng gồm 04 phòng chức năng: 

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 

+ CNĐD. Lê Đình Thống - Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng)

- Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị

+ CN. Hồ Thị Mộng Hằng - Trưởng phòng

- Phòng Kế toán – Tài chính:

+ CN. Hà Thúc Nhật - Trưởng phòng

- Phòng Điều dưỡng:

+ ĐDCKI. Nguyễn Khoa Thanh Sơn - Trưởng phòng

* Các khoa chuyên môn gồm: 04khoa: 

- Khoa Điều trị Nội trú I:

+ Trưởng khoa: BSCKI. Lê Đình Hùng

+ CNĐD. Trương Thị Diệu Tiên - Điều dưỡng trưởng khoa

- Khoa Điều trị Nội trú II:

+ Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Hữu Tuấn 

+ CNĐD. Nguyễn Thị Tuyết Vân - phụ trách công tác Điều dưỡng trưởng khoa

- Khoa Khám bệnh:

+ BSCKI. Nguyễn Ngọc Thượt - Trưởng khoa (Kiêm nhiệm)

+ ĐDCKI. Nguyễn Khoa Thanh Sơn - Điều dưỡng trưởng khoa (Kiêm nhiệm)

- Khoa Tâm lý lâm sàng:

+ BSCKI. Châu Văn Hậu - Trưởng khoa 

+ CNĐD. Nguyễn Thị Hà Giang - Điều dưỡng trưởng khoa

* Đến tháng 7/2018: Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên có 71 cán bộ. Trong đó 67 biên chế, 14 hợp đồng 68.

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên:

- Trình độ chuyên môn: 

+ 02 Thạc sĩ; 

+ 04 Bác sĩ Chuyên khoa cấp I; 

+ 02 Bác sĩ; 

+ 04 Cử nhân điều dưỡng; 

+ 04 Cao đẳng điều dưỡng,

+ 11 Điều dưỡng trung học;

+ 03 Kĩ thuật viên: 01 Cử nhân XN, 02 KTV XN TH;

+ 01 Dược sĩ Đại học; 

+ 04 Dược sĩ trung học; 

+ 04 Cử nhân kinh tế; 

+ 01 Cử nhân Công nghệ thông tin;

+ 01 Cao đẳng Quản trị văn phòng 

+ 01 Trung cấp Hành chính – Văn thư; 

+ 01 KTV Chế biến món ăn;

+ 02 cấp dưỡng; 04 Bảo vệ; 01 Lái xe; 08 Hộ lí.

- Trung cấp chính trị: 02

- Ngoại ngữ: Trình độ C: 08, B: 27, A: 10.

- Tin học văn phòng trình độ A: 29, B: 03; trung cấp: 02.

 

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.467
Truy câp hiện tại 40