Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Chức năng nhiệm vụ
Ngày cập nhật 26/03/2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-SYT ban hành ngày 26/03/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Tâm thần Huế;).

 

 

1/ Chức năng:
a/ Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh TT Huế.
b/ Là cơ sở tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành tâm thần, chỉ đạo tuyến.
c/ Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phục vụ sức khoẻ nhân dân.
2/ Nhiệm vụ, quyền hạn:
a/ Trực tiếp khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần tại tỉnh Thừa Thiên- Huế.
- Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh tâm thần vượt quá khả năng tuyến huyện, thành phố và các tỉnh lân cận.
- Khám và giám định sức khoẻ tâm thần, tham gia giám định pháp y tâm thần khi có trưng cầu của các cơ quan luật pháp.
- Khám, cấp cứu, điều trị tai nạn chấn thương, các bệnh thông thường và chuyên khoa khác cho nhân dân trong vùng theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Sở y tế TT Huế. 
b/ Đào tạo cán bộ:
- Là cơ sở thực hành về chuyên ngành tâm thần của các trường đại học, cao đẳng và trung học y tế trên địa bàn tỉnh TT Huế.
- Tham gia đào tạo cán bộ y tế về chuyên ngành tâm thần cho các huyện, thành trên địa bàn tỉnh TT Huế. 
- Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện, cán bộ trong hệ thống màng lưới chuyên khoa.
- Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại bệnh viện.
 

 

Tập huấn công tác điều dưỡng 

 

c/ Nghiên cứu khoa học:
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo.
- Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.
d/ Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật:
- Là cơ quan tham mưu giúp Sở y tế TT Huế về tổ chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần, mô hình quản lý bệnh nhân tâm thần trong toàn tỉnh. 
- Trực tiếp chỉ đạo chuyên khoa cho các huyện, thành trên địa bàn  tỉnh TT Huế.
- Chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật quản lý chuyên ngành tâm thần cho tuyến trước.
- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành tâm thần của các huyện, thành trên địa bàn  tỉnh TT Huế.
- Tổ chức triển khai Dự án chương trình Quốc gia Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho 152 xã, phường trong đó có 10 xã trọng điểm TTPL mới (100% KH) và 17 xã trọng điểm ĐK mới trên 6 huyện và TP Huế (133,3% KH) trên địa bàn tỉnh TT Huế.
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh để thực hiện truyền thông và giáo dục sức khoẻ tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần trong cộng đồng.
- Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.
 

 

Giao ban chuyên khoa tuyến cơ sở

e/Phối hợp với các ban ngành:
        - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khám phân loại thu gom bệnh nhân lang thang cơ nhỡ và duy trì công tác chỉ đạo điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Tiếp tục tiến hành thu dung điều trị nội trú một số bệnh nhân mãn tính của Trung tâm BTXH có khả năng điều trị và phục hồi chức năng tốt để trả về sinh hoạt với cộng đồng.
       - Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần tỉnh đã triển khai hoạt động có hiệu quả, giám định theo đúng các chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp. Không để xẩy ra sai sót, thiếu khách quan trong hoạt động giám định.
 

 

Tập huấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng


f/ Quản lý bệnh viện:
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về thu chi ngân sách cuả bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo qui định mới của nhà nước.
- Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.
* Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Sở Y tế TT Huế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình./ 

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.630
Truy câp hiện tại 44