Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ
Ngày cập nhật 29/03/2014

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức Cán bộ là bộ phận nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định,

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan 

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét giải quyết.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.478
Truy câp hiện tại 43