Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Giới thiệu
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tiêu biểu của tập thể Bệnh viện Tâm thần Huế và cá nhân trong những năm gần đây:
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN TÂM THẦN HUẾ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA TÂM LÝ LÂM SÀNG
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ I
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHÁM BỆNH - CẬN LÂM SÀNG
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 840.279
Truy câp hiện tại 175