Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Thành tích đạt được
Ngày cập nhật 13/04/2014

 Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tiêu biểu của tập thể Bệnh viện Tâm thần Huế và cá nhân trong những năm gần đây:

 

 

 

 

 

1.Tập thể

          Danh hiệu thi đua:

 

Năm

 

Danh hiệu thi đua

 

Cấp khen thưởng

2009

Bênh viện xuất sắc

 

Sở Y tế TT- Huế

2010

Bệnh viện xuất sắc

 

Sở Y tế TT- Huế

2010

Tập thể lao động xuất sắc

 

UBND tỉnh TT- Huế

2011

Bệnh viện xuất sắc toàn diện

 

Bộ Y tế

2013

Tập thể lao động xuất sắc

 

UBND tỉnh TT- Huế

           

            Hình thức khen thưởng:

 

Năm

 

Hình thức khen thưởng

 

Cấp khen thưởng

 

 

Bệnh  viện

 

2004

Bằng khen Khoa Tâm thần TTPCBXH  TT- Huế

 

Bộ Y tế

2005

Bằng khen Khoa Tâm thần TTPCBXH  TT- Huế

 

Bộ Y tế

2006

Giấy khen Khoa Tâm thần TTPCBXH  TT- Huế

 

BCN Dự án BVSKTTCĐ

2007

Giấy khen Khoa Tâm thần TTPCBXH  TT- Huế

 

BCN Dự án BVSKTTCĐ

2008

Giấy khen

 

BCN Dự án BVSKTTCĐ

2009

Giấy khen

 

BCN Dự án BVSKTTCĐ

GĐ 2006 - 2010

Bằng khen

BV Tâm thần Huế đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và chăm sóc người bệnh tâm thần tại cộng đồng giai đoạn 2006 – 2010

Bộ Y tế

2010

Bằng khen

 

Bộ Y tế

2011

Bằng khen

 

 Bộ Y tế

2013

Bằng khen

 

 Bộ Y tế

 

 

 

Đoàn thể

 

 

2007 - 2012

Bằng khen

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

Bằng khen

Chi đoàn BV Tâm thần Huế đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2012

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

Bằng khen

BCH  Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2.      Cá nhân

 

 

Năm

 

Cá nhân

 

Thành tích

2009

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

2009

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Thầy thuốc ưu tú

2010

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Bằng khen về thành tích thực hiện Dự án Bảo vệ sức khỏe  tâm thần cộng đồng

giai đoạn 5 năm 2006 -2010

2010

BSCKII. Ngô Đình Thư

Bằng khen UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2010

2011

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2011

2011

CN. Hoàng Trọng Nghĩa

Bằng khen Tỉnh đoàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2012

2012

CN. Hoàng Trọng Nghĩa

Bằng khen Tỉnh đoàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

2013

ThS. BS. Tôn Thất Hưng

Bằng khen Bộ Y tế năm 2013

2013

BSCKII. Ngô Đình Thư

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013

2013

BSCKII. Ngô Đình Thư

Thầy thuốc ưu tú

    Một số hình ảnh:

 

 

ThS. BS. Tôn Thất Hưng nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2010"

 

ThS. BS. Tôn Thất Hưng nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú năm 2009"

BSCKII. Ngô Đình Thư nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú năm 2013"

Phòng Tổ chức

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.575
Truy câp hiện tại 48