Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Báo cáo Công tác Giám định pháp y tâm thần 6 tháng đầu năm 2014
Ngày cập nhật 19/08/2014

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

TÂM THẦN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

I. Tình hình chung:

1. Tên cơ sở: Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần Thừa Thiên Huế.

2. Ngày, tháng, năm thành lập: 25/01/2007.

3. Thuộc Sở Y tế: Thừa Thiên Huế.

4. Địa chỉ: 39 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế, TT Huế.

5. Số điện thoại: 0543.523718

6. Địa chỉ E-Mail: bvtthanhue@yahoo.com

7. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế là của Bệnh viện Tâm thần Huế.

8. Nhân lực:

- Tổng số:

- 07 Giám định viên trong đó Giám đốc trung tâm kiêm Giám định viên, tất cả giám định viên là cán bộ biên chế của Bệnh viện Tâm thần Huế, Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Dược Huế và Khoa Tâm thần - Bệnh viện TW Huế kiêm nhiệm.

- Tỷ lệ nam/nữ: 6/1.

- Trình độ: 01 PGS-TS, 01 BSCKII, 01 ThS, 04 BSCKI.

9. Nguồn kinh phí hoạt động:

- Kinh phí chế độ phụ cấp cho giám định viên.

- Thu phí theo Thông tư 182/BTC- BYT và Thông tư 35/2014/TT-BTC. 

II. Kết quả công tác giám định:

1. Số liệu tổng hợp từ 01/01/2014 đến 30/6/2014: 

 

 

2. Phân loại bệnh trong giám định pháp y tâm thần

 

3. Phân loại bệnh trong giám định sức khoẻ tâm thần:

 

III. Nhận xét:

          - Kết quả hoạt động tronh hoạt động 6 tháng đầu năm còn thấp so với kế hoạch.

          - Chất lượng các kết luận giám định pháp y tâm thần cả hình sự và dân sự đều rất chính xác, đúng pháp luật, nhanh chóng, kịp thời. Không có trường hợp phải đề nghị  giám định lại.

IV. Kiến nghị:

          - Cấp kinh phí sự nghiệp cho công tác giám định.

          - Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế, Sở Tư pháp quan tâm đề xuất Viện GĐPY Tâm thần Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế cho thẩm định để thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Huế trực thuộc Bộ Y tế, theo Đề án đã trình duyệt.

V. Chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014:

          - Tiếp tục duy trì hoạt động công tác giám định của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Thừa Thiên Huế, khi chưa có Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực ra đời.

          - Tích cực phối hợp để xúc tiến công tác thẩm định của Đoàn liên Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong thời gian tới, để được xét duyệt Đề án Thành lập Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Huế.

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.555
Truy câp hiện tại 49