Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày cập nhật 29/05/2019

          Ngày 28/5/2019, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự và chỉ đạo buổi Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế.

 

     Tại hội nghị, được sự đồng ý của Cấp ủy chi bộ, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên tham dự những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao gồm:

- Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

- Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

- Quy định số 11-ĐQi/TU, ngày 08/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ yêu cầu các Chi ủy viên, đảng viên và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền các nội dung cơ bản của các văn bản mới trong toàn đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư chi bộ - Giám đốc Bệnh viện quán triệt một số văn bản mới

Toàn cảnh hội nghị

Tin và ảnh: Nhật Quang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 322