Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày cập nhật 28/09/2017

     Chiều ngày 27/9/2017, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong cấp ủy, các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế.

     Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư chi bộ đề nghị toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị.

Đ/c Hoàng Trọng Nghĩa – Cán bộ phụ trách công tác Đảng 

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tin và ảnh: Nhật Quang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 331