Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày cập nhật 18/09/2017

     Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành y tế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp. Chiều ngày 16/9/2017, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Huế đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

     Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế. Về phía đơn vị, có đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, các đồng chí Trưởng, phó các khoa, phòng, đoàn thể của bệnh viện, cùng 65 đại biểu là đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Huế.

     Tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt - Phó giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bệnh viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt – Chủ tịch CĐCS báo cáo tổng kết

hoạt động CĐCS Bệnh viện nhiệm kỳ 2012 - 2017

     Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Bệnh viện đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Bên cạnh đó Công đoàn Bệnh viện luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Bệnh viện, giúp các đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Viết Bắc - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đơn vị, công đoàn ngành giao phó. 

Đồng chí Lê Viết Bắc – Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Thừa Thiên Huế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội CĐCS Bệnh viện Tâm thần Huế

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện gửi lời cám đến Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã phối hợp tốt với Chính quyền để chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Đồng chí cũng mong rằng, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế lần thứ III. 

Đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần phát biểu tại Đại hội

     Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành mới lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí:

     1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt

     2. Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa

     3. Đồng chí Nguyễn Khoa Thanh Sơn

     4. Đồng chí Hồ Thị Mộng Hằng

     5. Đồng chí Hà Thúc Nhật

Ban chấp hành CĐCS Bệnh viện Tâm thần Huế, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

     Đại hội cũng đã bầu 06 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018-2023.

     Tại Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Tin và ảnh: Nhật Quang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 326