Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Hoạt động đoàn thể
     Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 40/KH-CĐN ngày 16/6/2022 của Công đoàn Ngành về việc tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự đồng ý của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành y tế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp. Chiều ngày 25/04/2023, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Huế đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
     Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và thực hiện kế hoạch số 73/KH-ĐU ngày 7/7/2022 của Đảng ủy Sở Y tế về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2025. Sau thời gian chuẩn bị các báo cáo, Quy hoạch, sáng ngày 01/10/2022, được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.
Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức Cơ sở Đảng.  
     Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức Cơ sở Đảng.
     Chiều ngày 19/11/2020, được sự đồng ý Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Lễ kết nạp cho 02 Đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Thị Định và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế; đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt - Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Bệnh viện đại diện các đoàn thể và toàn thể đảng viên, trưởng, phó khoa, phòng tham dự. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới.  
     Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức Cơ sở Đảng.
          Ngày 28/5/2019, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự và chỉ đạo buổi Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Bảo – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế.  
            Chiều ngày 04/4/2019, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong cấp ủy, các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế.  
     Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Sau thời gian chuẩn bị các văn kiện, chiều ngày 19/10/2018, được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2020.
     Chiều ngày 16/8/2018, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong cấp ủy, các Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.132.780
Truy câp hiện tại 8