Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Triển khai sử dụng “Mạng kết nối y tế Việt Nam”.
Ngày cập nhật 30/11/2020

Kính gửi:

                 - Các phòng chức năng của Sở;

                 - Các đơn vị.

                 - Công Đoàn ngành Y tế;

                 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

“Mạng kết nối Y tế Việt Nam” là mạng có đặc điểm như một mạng xã hội, nhưng chỉ kết nối nội bộ giữa các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế trong ngành y tế Việt Nam. “Mạng kết nối Y tế Việt Nam” sẽ thực hiện việc truyền đạt, trao đổi và chia sẻ thông tin trong ngành y tế được nhanh chóng, chính xác. Triển khai “Mạng kết nối y tế Việt Nam” nhằm đạt được 3 mục tiêu chính là: Triển khai ứng dụng mạng kết nối y tế Việt Nam đến 100% cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế đang làm việc tại các đơn vị y tế công lập và y tế tư nhân thông qua nền tảng web-based và các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, thiết bị thông minh và máy tính có kết nối internet; Trên nền tảng “Mạng kết nối y tế Việt Nam” sẽ thực hiện việc truyền đạt, trao đổi và chia sẻ thông tin trong ngành y tế được nhanh chóng, chính xác; Tăng cường đào tạo trực tuyến từ tuyến trên cho tuyến dưới giúp nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế tuyến dưới.

Thực hiện Công văn số 6443/BYT-CNTT ngày 23/11/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai sử dụng mạng kết nối y tế Việt Nam (có file điện tử Công văn số 6443/BYT-CNTT đính kèm), Sở Y tế đề nghị Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị, Công Đoàn ngành Y tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đến tất cả công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên của đơn vị tham gia “Mạng kết nối y tế Việt Nam” tại địa chỉ https://yte.gov.vn/.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế trước ngày 20/12/2020 để tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Y tế.

Nhận được Công văn đề đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.

(Có tài liệu hướng dẫn đính kèm)

Hướng dẫn bằng video cài đặt trên Android

Hướng dẫn bằng video cài đặt trên IOS 

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 327