Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Tin tức - Sự kiện >> Tin nội bộ
Ngày 17/11/2014 - 24/11/2014, Bệnh viện Tâm thần Huế đã thành lập Hội đồng thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo bộ tiêu chí "Đánh giá kiểm tra chất lượng bệnh viện Việt Nam" mà Bộ Y tế đã ban hành.
Ngày 21/07/2014, Ban Lãnh đạo và các thành viên thuộc Hội đồng Lương và Chế độ của Bệnh viện Tâm thần Huế đã họp đánh giá phân loại viên chức,  bình bầu A, B, C Qúy II/2014.
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.778
Truy câp hiện tại 331