Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Lịch công tác của lãnh đạo
« Trước | Tuần thứ 30, năm 2021 | Sau »
Ngày Lãnh đạo Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ hai 26/07
Giám đốc
Bùi Minh Bảo
07h30: Giao ban chuyên mônHội trường lớn BvBan giám đốc, cán bộ chủ chốt, bác sĩ, kíp trực.
Thứ ba 27/07
Giám đốc
Bùi Minh Bảo
07h30: Giao ban chuyên mônHội trường lớn BvBan giám đốc, cán bộ chủ chốt, bác sĩ, kíp trực.
Thứ tư 28/07
Giám đốc
Bùi Minh Bảo
07h30: Giao ban chuyên mônHội trường lớn BvBan giám đốc, cán bộ chủ chốt, bác sĩ, kíp trực.
Thứ năm 29/07
Giám đốc
Bùi Minh Bảo
07h30: Giao ban ViệnHội trường lớn BvBan giám đốc, cán bộ chủ chốt, bác sĩ.
Thứ sáu 30/07
Giám đốc
Bùi Minh Bảo
07h30: Giao ban chuyên mônHội trường lớn BvBan giám đốc, cán bộ chủ chốt, bác sĩ, kíp trực.
Thứ bảy 31/07
Chủ nhật 01/08